Op initiatief van het St. Antonius Ziekenhuis, een van de ziekenhuizen die deelnemen aan het ZonMw-experiment TopZorg, gaan artsen internationaal de resultaten vergelijken van door hen geleverde zorg. Centraal staat de longziekte sarcoïdose. Door de samenwerking zijn er sneller voldoende gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen de deelnemers van elkaar leren en de patiëntenzorg verbeteren. Het onderzoek is gebaseerd op de principes van value-based healthcare (VBHC).

Welke aanpak werkt?

Door de gegevens uit te wisselen, weten de artsen sneller en preciezer welke aanpak het beste werkt en kunnen zij de patiëntenzorg verbeteren. Zeker ook omdat sarcoïdose in allerlei varianten voorkomt en geen veelvoorkomende ziekte is. Dan duurt het lang voordat je binnen één centrum of land voldoende uitkomsten kunt verzamelen om betrouwbare conclusies te trekken.

Value-based healthcare

De hele onderzoeksopzet is gebaseerd op de principes van value-based healthcare. Deze methodiek richt zich op zowel het verbeteren van kwaliteit als ook op het verlagen van de (zorg)kosten. Het St. Antonius heeft subsidie gekregen vanuit ZonMw voor wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie van VBHC (in het kader van het Topzorg Experiment). Uit het sarcoïdose-onderzoek moet blijken of de wereldwijd in opmars zijnde VBHC-aanpak ook toepasbaar is bij een dergelijke zeldzame chronische ziekte.

Eerste resultaten een feit

De eerste resultaten van het onderzoek zijn begin september besproken. Dit leidde direct al tot diverse verbeterhypotheses, waaronder het beter monitoren en behandelen van osteoporose, een vaak voorkomend gevolg van sarcoïdose.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website