Voor de 1e subsidieoproep van het programma ABR, die op 5 april sloot, heeft ZonMw 88 projectideeën ontvangen.

Goede spreiding over de onderzoeksthema’s

De projectideeën zijn goed verspreid over de 4 onderzoeksthema’s van het programma. De meeste ideeën kwamen binnen voor het thema ‘gepast gebruik van antibiotica’. De verwachting is dat uiteindelijk ongeveer 10 subsidieaanvragen gehonoreerd kunnen worden. Een scherpe selectie in de projectideeën is daarom noodzakelijk.

Criteria

Vanuit de opdrachtgever VWS is bijzondere aandacht gevraagd voor het identificeren en zo mogelijk oplossen van barrières voor de implementatie van innovaties en nieuwe diagnostiek. Daarnaast wil VWS onderzoekers stimuleren samen te werken met private partijen. Deze criteria zijn dan ook toegevoegd aan de algemene criteria die ZonMw hanteert bij het beoordelen van de projectideeën.

Beoordeling

De subsdieoproepen vertegenwoordigen voor 42 miljoen euro aan aangevraagde middelen. In deze ronde is 4,6 miljoen euro beschikbaar. De leden van de programmacommissie toetsen de projectideeën op relevantie. Op basis van hun advies worden ongeveer 20 ideeën geselecteerd voor het uitwerken van het projectidee naar een subsidieaanvraag. In juni verwacht ZonMw deze beoordeling af te ronden en de projectleiders hierover te berichten.

Het programma Antibiotica Resistentie (ABR)

Het programma Antibiotica Resistentie draagt bij aan een wereldwijd snel groeiend vraagstuk. In het Nederlandse voorzitterschap van de EU heeft minister Schippers daarom dit thema geagendeerd. Op nationaal niveau is dit programma een van de activiteiten in de aanpak van antibioticaresistentie. Het programma kent 4 onderzoeksthema’s die aansluiten bij de internationale aanpak van ABR:

  • ontstaan en transmissie van antibioticaresistentie
  • gepaste diagnostiek
  • nieuwe antibiotica en alternatieven
  • gepast gebruik van antibiotica


De volgende subsidieoproepen voor dit programma zijn gepland in 2017 en 2018.

Gezondheidsbescherming

Het programma ABR maakt samen met de programma’s Infectieziektebestrijding, Antibioticaresistentie, Non-alimentair Zoönozen, Q-koorts, Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie en het onderwerp Lyme deel uit van het domein Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website