Samenwerkend onder de naam PLOEG zijn drie projecten goedgekeurd, waarbij PLOEG staat voor Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging. Welke resultaten kunnen we uit deze projecten verwachten?

‘Spirituele zorg dichtbij huis’ (844001601)

De volgende producten komen in november 2021 volgens projectleider Hetty Zock:

 • Toolbox in de vorm van een (e-)werkboek of een website, waarmee succesvolle spirituele zorg door geestelijk verzorgers in de eerstelijns (palliatieve) setting vormgegeven kan worden.
 • Zorgkaart met locatie, partners en zorgsetting van bestaande praktijken van geestelijk verzorgers in de eerstelijns palliatieve setting.
 • Wetenschappelijk artikel voor geestelijk verzorgers over de zorgcontext van de onderzochte praktijken.
 • Rapport met eerste beschrijving van succesvolle geestelijke zorgpraktijken, gedefinieerd als organisaties met een bestaansduur langer dan 1 jaar en/of met veel gerapporteerde  positieve effecten.

‘Integratie GV eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken’ (844001602)

De volgende producten komen in januari 2022 volgens projectleider Carlo Leget:

 • Een implementatietoolbox die gebruikt kan worden voor implementatie van spirituele zorg in de 1e lijn op basis van het kwaliteitskader palliatieve zorg en de nieuwe richtlijn spirituele zorg.
 • Verwijzingstool voor de zorgverleners in de eerste lijn. Daarmee kan gesignaleerd worden wanneer het passend is om zelf in gesprek te gaan of door te verwijzen.

‘In dialoog met je levensverhaal’ (844001603)

De volgende producten komen in maart 2022 volgens projectleider Sjaak Körver:

 • Een interventie voor het werken met levensverhalen.
 • Een beschrijving van de methodiek met een bijpassend werkboek en spel.
 • Opname van de methodiek in het initieel en postacademisch onderwijs voor geestelijk verzorgers.
 • Een aanzet tot de ontwikkeling van een landelijke dataset van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg.
 • Wetenschappelijke artikelen en publicaties in vaktijdschriften in de eerstelijns palliatieve zorg.

Gezamenlijk zullen de drie projectleiders een handboek en een conferentie realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website