Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidt opnieuw 20 gemeenten bij de invoering van een wijk GGD’er. Op donderdag 13 september 2018 vindt een aftrapbijeenkomst plaats bij het CCV.

Schaduwportretten van de verschillende partijen in het sociaal domein


Leonie Aarsen, adviseur bij het CCV en procesbegeleider voor de lokale implementatie van de wijk-GGD’er: ‘Vorig jaar begeleidden we al 13 gemeenten. Elke gemeente deed dat op de manier die bij haar lokale (zorg)structuur paste. We werken onder andere met stappenplannen, waarbinnen gemeenten veel ruimte hebben om het proces op hun eigen manier vorm te geven’. Ook in dit nieuwe traject kan een gemeente een subsidie ontvangen van € 20.000, aan te vragen bij ZonMw na de aftrapbijeenkomst.

Goed werkende aanpak

Gemeenten hebben de opgave om een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag te hebben. Dit doen zij natuurlijk niet alleen. Zij werken met vele lokale en regionale partijen samen om gepaste zorg en ondersteuning te bieden in een vorm die recht doet aan de persoon met verward gedrag, aan het (familie)netwerk, omwonenden en aan het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van (onnodig) leed en escalaties. Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier in dit krachtenveld. Hij/zij is bovendien in staat om inzicht en overzicht te creëren  bij het opstellen van een goed werkende aanpak, waarbij in dit geval de nadruk ligt op de preventieve kant. 

ZonMw-actieprogramma

Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. U kunt bij het actieprogramma subsidie aanvragen voor projecten of specifieke, kortlopende activiteiten die bijdragen aan een betere hulp voor mensen met verward gedrag. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar, uiteenlopend van startsubsidies tot uitvoeringssubsidies tot subsidies voor het inhuren van expertise.

Interesse?

Heeft u interesse in het invoeren van een wijk-GGD'er of wilt u meer weten? Neem contact op met Gisèle Bool (CCV) via 06 133 50 105. Of laat uw naam achter op het online formulier; dan neemt het CCV binnen 2 werkdagen contact met u op.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website