Op 28 juli 2017 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Europees Onderzoeknetwerk op het terrein van personalised medicine, ERA PerMed, goedgekeurd. Dit netwerk beoogt de samenwerking tussen Europese onderzoekfinanciers te versterken en toepassingsgericht onderzoek voor personalised medicine te bespoedigen.

Uitgangspunt hierbij is het Actieplan voor personalised medicinedat door het International Consortium for Personalised Medicine IC PerMed is opgesteld. Dit Actieplan vloeit voort uit het strategische onderzoek en innovatie agenda voorpersonalised medicine die was opgesteld door het CSA PerMed waarin ZonMw werkpakketleider was. ZonMw neemt ook deel aan ERA PerMed.

Een van de belangrijkste activiteiten van het ERA-net is het uitzetten van Joint Transnational Calls for proposals. Daarnaast wordt in werkpakketten aandacht besteed aan het in een vroeg stadium betrekken van stakeholders bij onderzoek, met patiënten- en burgerparticipatie en de industrie, en toegankelijke communicatie van de resultaten voor een breed publiek. ERA-PerMed is gestart in december 2017. De resultaten van de eerste joint call worden in oktober 2018 bekend gemaakt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website