Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

patient en verpleegkundige

De film is een best practice over interdisciplinaire palliatieve- en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

Vrij beschikbaar

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht en mede mogelijk gemaakt door ZonMw, Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland en 31 netwerken palliatieve zorg in het land. Er is een korte (11 min) en een lange versie (15 min); de laatste bevat een toelichting over de gebruikte instrumenten. De film is vrij beschikbaar.

Op YouTube staan de lange versie en de korte versie van de film. Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op de website van IKNL.

Film roept veel reacties op

Als je gebruikmaakt van de film op een zorgbijeenkomst of in het onderwijs, zorg dan dat hij is ingebed in een groter geheel, zodat er een gesprek over kan plaatsvinden. De film maakt indruk en roept altijd reacties op. Wil je laten weten waarvoor je de film hebt gebruikt? Graag naar m.wanders@careyn.nl. Op aanvraag is hij ook als download beschikbaar.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website