In de FEMININE studie is onderzoek gedaan naar de redenen om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Op basis van de resultaten zijn er bewezen effectieve filmpjes ontwikkeld die helpen bij het maken van een goed geïnformeerde keuze onder deze doelgroep.

Minder feitelijke kennis over baarmoederhalskanker

Uit groepsgesprekken is gebleken dat Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen minder kennis hadden over baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek. De besluitvorming om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is daarmee minder gebaseerd op feitelijke kennis. Het onderzoek laat zien dat vrouwen niet alleen feitelijke medische informatie meenemen in hun besluit, maar vooral ook praktische, emotionele, culturele en religieuze aspecten om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.
Daarom zijn er cultureel op maat gemaakte filmpjes samengesteld die, in tegenstelling tot de huidige informatiefolder, gericht zijn op emoties en ervaringen.

Filmpjes vs informatiefolder

Om de effectiviteit van de filmpjes te testen werden de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarna één groep vervolgens de huidige informatiefolder aangeboden kreeg, en één groep naast de informatiefolder ook het op maat gemaakte filmpje. Daarna kregen de deelnemers opnieuw een aantal vragen om te evalueren in hoeverre vrouwen vaker een geïnformeerde beslissing maakten door het bekijken van het filmpje ten opzichte van de informatiefolder. De filmpjes bleken vaker bekeken te worden dan de huidige informatiefolder. De Marokkaans-Nederlandse vrouwen die het filmpje hadden bekeken, maakten vaker een geïnformeerde beslissing over het wel of niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dan wanneer alleen de informatiefolder werd aangeboden. Ook dachten deze vrouwen door het bekijken van het filmpje vaker dat de zelfafnameset makkelijk te gebruiken was en minder vaak dat het onderzoek pijnlijk zou zijn. Bij Turks-Nederlandse vrouwen had het filmpje echter geen effect op geïnformeerde besluitvorming.

Meer bereik, meer deelnames

Dankzij de positieve resultaten die de filmpjes opleveren, is samen met het RIVM besloten de filmpjes op de website te plaatsen. Ook zijn de filmpjes geplaatst op de website van Pharos en huisarts-migrant.nl. Met deze filmpjes worden in de toekomst meer Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen bereikt en zullen deze vrouwen hopelijk een goed geïnformeerde keuze kunnen maken voor wel of geen deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Meer informatie:

Project: The FEMININE study: goed geïnformeerd kiezen voor deelname aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker door Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website