Zorgen van ouders over opvoeden en de omgeving waarin het kind opgroeit worden vaker besproken dankzij de Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ)-methodiek. Ook toont het onderzoek aan dat er vaker overeenstemming is tussen ouders en de JGZ over de ontwikkelingsbehoeften van het kind. In een verdiepend onderzoek werd gekeken naar de oudertevredenheid bij gebruik van de GIZ, de mate van overeenstemming tussen ouders en de professional en de motivatie van ouders om aan de slag te gaan met de gegeven adviezen.

 

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften

De GIZ-methodiek is een integrale gezamenlijke inschattingsmethodiek. In een gesprek met ouders, jeugdigen en de jeugdprofessional worden de sterke kanten en de ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind/gezin in kaart gebracht. Uit het gesprek komt een gezamenlijke inschatting van de ondersteuning die het beste past bij het gezin. Met de GIZ-instrumenten kan het ondersteuningsplan worden gemonitord. 

Zorgbehoeften van ouders onderzocht

In het onderzoek werden jgz-organisaties vergeleken die met en zonder de GIZ werkten. Op basis van ingevulde vragenlijsten over de zorgbehoeften en vervolgadviezen is er onderzocht hoe de GIZ bijdraagt aan de onderlinge afstemming tussen ouders en de professional. De vragenlijsten zijn zowel onder ouders als professionals uitgezet. 

Er bleek vaker overeenstemming te zijn tussen ouders en de jgz-professional over de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Als er adviezen gegeven waren, waren ouders die werkten met de GIZ-methodiek echter niet extra gemotiveerd om deze adviezen op te volgen. De mate van motivatie bleek hetzelfde in de organisaties waarin gewerkt wordt met de GIZ en de organisaties waarin niet wordt gewerkt met de GIZ. Wel gaven ouders met de GIZ aan meer tevreden te zijn over hetgeen werd besproken met de jgz-professional. 

ZonMw-programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ

Het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel door middel van onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen de JGZ beter toe te rusten op het uitvoeren van het Basispakket JGZ binnen de decentralisatie van de zorg voor jeugd en de veranderingen die dit voor de JGZ met zich meebrengt.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website