Meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op problemen met de seksuele gezondheid. Om professionals handvatten te bieden deze meiden weerbaarder te maken is de bestaande methode Girls’Talk doorontwikkeld: Girls’Talk-Plus. Zowel de meisjes als de professionals zijn positief over dit programma.

Het doel van Girls’Talk-Plus is om de seksuele weerbaarheid van meiden met een LVB te vergroten en zo onbedoelde zwangerschappen en het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Onderzoek

Om informatie te krijgen over het effect en de bruikbaarheid van Girls’ Talk-Plus in de praktijk is onderzoek gedaan onder 144 meiden die het programma volgden.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat het programma effectief is en dat trainers en deelnemende meiden tevreden zijn over de inhoud, de opzet en het nut van Girls’ Talk-Plus. Het programma heeft een duidelijk effect op de kennis van de meiden over anticonceptie en hun eigen lichaam. Verder hebben ze een positievere attitude ten aanzien van gelijkwaardige en vrijwillige seks en is het inzicht in de eigen grenzen van de meiden vergroot. Ook is er een verbetering te zien in het hulp vragen aan anderen.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan de beleidsdoelstelling van de overheid dat kinderen en hun ouders/verzorgers positief betrokken zijn bij hun leefomgeving en zo nodig laagdrempelige ondersteuning krijgen bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht.
Binnen programmalijn 1b ‘Versterken van de eigen kracht van kinderen en gezinnen’ is onderzoek gefinancierd naar de werkzaamheid van bestaande methodieken, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/verzorgers en/of kinderen/jongeren.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website