In welke mate beïnvloedt het aandeel van gezonde producten in de schoolkantine de ‘gezonde keuze’ van mbo studenten? Resulteert het betrekken van studenten bij het samenstellen van het assortiment van de schoolkantine in een gezondere keuze? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek van de Wageningen Universiteit, dat werd uitgevoerd in 2 ROC schoolkantines.

Een schoolkantine is een logische plaats om voedingsgewoonten van jongeren te verbeteren. Echter was het inzicht beperkt in hoe huidige assortimentsrichtlijnen de voedingskeuze van studenten beïnvloedde. Het doel van deze studie was de effectiviteit en doelmatigheid te toetsen als veranderingen in schoolkantineassortiment zouden worden opgelegd door experts versus wanneer studenten daar hun aandeel in zouden hebben (co-creatie).

2 studies in 2 schoolkantines

Het project bestond uit 2 experimentele studies uitgevoerd in 2 kantines van het ROC (MBO onderwijs) in Ede en in Velp. In het schooljaar 2016-2017 is het assortiment van ‘Gezonde Keuze’ producten in Velp gradueel verhoogd van 60% naar 70% en uiteindelijk tot 80%. Op de locatie in Ede werd de aanpassing naar 80% ‘Gezonde Keuze’ producten in een keer doorgevoerd.

Lange termijneffect

Uit de studie blijkt dat het langzaam aanpassen van een assortiment op lange termijn effectiever is voor het stimuleren van de gezonde keuze in vergelijking met abrupte aanpassingen. Het betrekken van studenten bij kantinebeslissingen verhoogt de tevredenheid van studenten, maar vertaalt zich op korte termijn (nog) niet in gezondere keuzes.

Verbetering van het assortiment  

Deze studie heeft kennis opgeleverd over het effect van assortimentsverbeteringen in schoolkantines in relatie tot aankooppatronen en waardering van studenten. De resultaten zullen input leveren voor het implementeren van gezonde voedingsrichtlijnen op scholen. Daarvoor is een online leermiddel ontwikkeld: ‘De Gezonde Kantine’, die aan roc’s zal worden aangeboden op het platform van Stichting Praktijkleren. Een aangepaste versie zal waarschijnlijk breder beschikbaar komen voor het mbo.

Meer informatie:

Project: Healthy temptations: Influencing students' food choices at school through nudging and assortment development

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website