De opleidingen huisartsgeneeskunde, cardiologie, psychiatrie, interne geneeskunde en maatschappij en gezondheid besteden voortaan meer aandacht aan gendersensitieve zorg. Dat is een van de eerste resultaten van het Kennisprogramma Gender & Gezondheid.

In het beoordelingskader College Geneeskundige Specialismen (CGS) voor landelijke opleidingsplannen (LOP's) is opgenomen dat bij de vaststelling van de plannen van bovenstaande specialismen expliciet wordt getoetst op aandacht voor gender. Het doel van het project was organiseren dat er in 5 geneeskundige vervolgopleidingen aandacht komt voor gendersensitieve zorg. Het Radboudumc voerde dit project uit, in opdracht van het CGS.  

Gendersensitief

Gendersensitieve zorg houdt in dat medische zorg rekening houdt met verschillen tussen mannen en vrouwen. Die verschillen spelen een grote rol bij ziekte en gezondheid. In veel geneeskundige vervolgopleidingen wordt echter weinig aandacht aan sekseverschillen besteed. 

E-learning

De ontwikkeling van de e-learning ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding’ was onderdeel van dit project. In het eindrapport wordt aanbevolen dat deze e-learning verplicht wordt gesteld, om zo de bewustwording van sekse- en genderverschillen onder aiossen (en docenten/opleiders) te vergroten. 

Overige aanbevelingen

Enkele andere aanbevelingen uit het rapport zijn: het geven van voordrachten over gendersensitieve zorg op symposia en congressen, meer aandacht via nieuwsbrieven van bijvoorbeeld medische organisaties en berichten via social media. Ook pleit het rapport voor gender ambassadeurs binnen het eigen specialisme. 

Lees meer

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website