Er is nog veel onbekend over man/vrouw-verschillen bij ziekte en gezondheid. Deze subsidieoproep is gericht op het genereren van nieuwe wetenschappelijke sekse- en gendersensitieve kennis op basis van bestaande databases of lopend onderzoek.

Onderwerpen

  • Sekse- en gendergerelateerde verschillen in gezondheid en zorg
  • Twaalf inhoudelijke thema’s (zie programmatekst)
  • Intersectionaliteit
  • Bestaande databases of reeds lopend onderzoek

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Geplaatst op

18 januari 2018

Deadline

27 maart 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Gender en Gezondheid – Aanvullend onderzoek (pdf) 335 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is gericht op aanvullend onderzoek naar sekse- en gendergerelateerde verschillen in gezondheid en zorg, op basis van bestaande databases of reeds lopend onderzoek. Uitgangspunt is dat in de oorspronkelijke onderzoeksvraagstelling geen aandacht is besteed aan sekse- of genderspecifieke aspecten, terwijl dit bij nader inzien wel relevant is. De nieuw ontwikkelde kennis moet benut kunnen worden voor vervolg in onderzoek, praktijk of beleid.

Een intersectioneel perspectief, waarbij ook andere kenmerken van diversiteit en sociale ongelijkheid meegenomen worden, is een meerwaarde.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze ronde kan (een aanvulling op het) onderzoeksbudget van maximaal € 50.000,- aangevraagd worden waardoor alsnog sekse- en genderspecifieke vraagstellingen beantwoord kunnen worden die vanuit bestaande databases of huidig lopend onderzoek nog niet beantwoord zijn. Het betreft onderzoek binnen ten minste één van de 12 inhoudelijke programmathema’s. Projecten hebben een maximale looptijd van 12 maanden.

Randvoorwaarden

De onderzoeksprojecten moeten wetenschappelijk onderbouwde kennis opleveren die de kennisachterstand over man/vrouw-verschillen in gezondheid en zorg vermindert. De projecten zorgen daarmee voor een verkleining van gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. De focus ligt op de invloed van sekse én gender. Een intersectionele benadering betreft een meerwaarde.

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of kenniscentrum kunnen een aanvraag indienen.

De uitkomsten van het onderzoek moeten benut kunnen worden voor vervolg in onderzoek, praktijk of beleid. De projectgroep betreft daarom bij voorkeur een samenwerkingsverband tussen onderzoeksorganisaties en/of praktijkinstellingen. De samenwerking tussen verschillende organisaties komt tot uitdrukking in de samenstelling van de projectgroep.
 
In de aanvraag moet een aanwijsbare rol van patiënten(vertegenwoordiging) opgenomen zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van de projectgroep.

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- voor projecten met een looptijd van maximaal 12 maanden. Het totaal budget voor deze ronde bedraagt vanuit ZonMw € 450.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot 27 maart 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Gender en Gezondheid – Aanvullend onderzoek (pdf) 335 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Stroet of Miranda van Duijn. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Carine Stroet

Programma-assistent

+31 70 349 50 21
gender@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Miranda van Duijn

Programmasecretaris

+31 70 349 53 65
gender@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website