Omdat de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd wordt, is samenwerking tussen beide partijen van cruciaal belang. In september zijn 2 nieuwe projecten gestart waarin gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod. Wie volgt?

Samenwerking

Gebiedsteams in Utrecht

Het organiseren van gelijktijdige zorg en ondersteuning is niet altijd eenvoudig. In Utrecht (stad) is in proeftuinen reeds ervaring op gedaan met een integrale werkwijze. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn positief. De ZonMw-subsidie wordt ingezet om in Utrecht de gebiedsteams die integrale zorg bieden, door te ontwikkelen. In een interview vertellen Marga Vink (gemeente Utrecht) en Peter van Zuidam (Zilveren Kruis) hoe zij dit hebben aangepakt.

Digitaal communicatieplatform

In Apeldoorn wordt gewerkt aan een digitaal communicatieplatform voor de cliënt, naasten/mantelzorgers, betrokken zorgprofessionals, professionals in het sociaal domein en eventuele ervaringsdeskundigen. Met dit platform wordt meer structuur gegeven aan het samenspel van betrokkenen rondom een persoon met verward gedrag. Voor dit platform zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar.

Ook aan de slag?

Wilt u ook aan de slag met een integraal aanbod van zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag? Vraag dan voor 18 december 2018, 14.00 uur subsidie aan.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website