In 2019 starten 8 nieuwe projecten binnen het deelprogramma Vroege Opsporing. De projecten zijn gehonoreerd in twee open rondes: de ronde Screening en de ronde Goed geïnformeerd kiezen bij een bevolkingsonderzoek of health check. Hieronder vindt u de nieuwe projecten per ronde.

Ronde Screening

Deze ronde richt zich op onderzoek naar de onderbouwing en bestendiging van het landelijk aanbod van bevolkingsonderzoek en andere screeningspraktijken. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroege opsporing van risicofactoren, aandoeningen en ziektes bij de (gezonde) burger staan centraal.

Ronde Goed geïnformeerd kiezen binnen een bevolkingsonderzoek of health check

Deze ronde is gericht op onderzoek naar het tot stand komen van een goed geïnformeerde keuze bij de burger voor het wel of niet deelnemen aan preventief medisch onderzoek. Bijvoorbeeld bij het landelijk aanbod van bevolkingsonderzoek of bij een health check.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website