8 gehonoreerde projecten gaan aan de slag met de verbetering van de begeleiding door gemeenten van mensen bij hun re-integratie. Deze richten zich specifiek op de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben als doel hen te laten terugkeren naar werk en aan het werk te houden.


De gehonoreerde projecten komen voort uit de ronde Re-integratie van het programma Vakkundig aan het werk. Met de opgeleverde kennis uit de projecten worden interventies in deze ronde ook verder ontwikkeld, uitgetest en beschikbaar gemaakt voor brede toepassing binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 5 van de 8 projecten zijn inmiddels gestart, de overige 3 starten voor 1 september.

De gehonoreerde projecten:

 • Professionalisering leidinggevenden re-integratie, een actieonderzoek
  Actieonderzoek naar de beste aansluiting van leiderschap van leidinggevenden op de ontwikkeling van hun professionals
  Door: Hans Bosselaar (Vrije universiteit Amsterdam)
 • Re-integratie dienstverlening: Sturen op kwaliteit van handelen
  In samenwerking met cliënten en klantmanagers een methodiek ontwikkelen waarmee de voortgang naar werk en kwaliteit van handelen zichtbaar wordt.
  Door: Titia Gerritsma (TNO)
 • Training en toolbox voor accountmanagers in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe ter bevordering van duurzame en succesvol bemiddeling van statushouders naar werk
  Via co-creatie en een lerende aanpak wordt toegewerkt naar een training en toolbox voor accountmanagers die statushouders begeleiden naar werk.
  Door: Liesbet Heyse (Universiteit Groningen)
 • Laaggeletterdheid als barrière voor participatie?
  Onderzoek naar hoe gemeenten mensen in de bijstandsuitkering die problemen hebben met basisvaardigheden beter kunnen helpen binnen het re-integratietraject.
  Door: Menno Fenger (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Inclusie en veiligheid
  Handelingsonderzoek waarin professionals die werken aan inclusie van ex-gedetineerden handelingsalternatieven uitproberen en leren van ervaringen.
  Door: Henk Spies (Avans Hogeschool)
 • Samen leren en ontwikkelen in de CoP Gewogen Maatwerk voor een evidence based praktijk. Bundeling van krachten van gemeenten, clienten, wetenschap en opleidingspraktijk
  In de leer-en werkgemeenschap Community of Practice (CoP) wordt samengewerkt aan een betere dienstverlening voor mensen met een uitkering en op zoek naar werk.
  Door: Fieke Pannebakker (TNO)
 • ‘Het zijn net mensen’: vakmanschap versterken aan de hand van het integratief gedragsmodel
  Cliënten begeleiden naar de meest passende vorm van duurzame participatie en het vakmanschap van managers en klantmanagers versterken.
  Door: Femke Bennebroek (ZINZIZ)
 • In de dichter bij stand; samen werken aan een menselijke relatie tussen professionals en inwoners met een bijstandsuitkering
  Samen met de praktijk worden handvaten en richtlijnen ontwikkeld ter verbetering van de werkrelatie en omgang tussen cliënten en consulenten.
  Door: Harry Michon (Movisie)

Klik hier voor meer informatie over de projecten

Over Vakkundig aan het werk

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website