Tot 4 april kunt u projectideeën indienen voor de 2e subsidieronde van het programma Antibiotica Resistentie (ABR).

injectiespuit vullen

Het programma Antibiotica Resistentie (ABR)

Het programma investeert in projecten die bijdragen aan de reductie of preventie van antibioticaresistentie. Met aandacht voor de ‘OneHealth’-benadering en gedragswetenschappen. Het streven is om antibioticaresistentie te verminderen binnen 5 jaar te na afronding van het onderzoek.
In de subsidieoproep staat wie kan indienen en welke onderzoeksgebieden in aanmerking komen voor subsidie.

De volgende subsidieoproep voor dit programma is gepland in 2018.

Waarom moeten we antibioticaresistentie aanpakken?

Ziekteverwekkers die slimmer worden dan de medicijnen die mensen kunnen bedenken: de resistentie tegen antibiotica is een urgent en wereldwijd probleem. En een snel groeiend vraagstuk voor beleid, onderzoek en praktijk. Antibioticaresistentie vraagt om een snelle, multidisciplinaire en internationale aanpak.

Gezondheidsbescherming

Dit programma maakt samen met de programma’s Infectieziektebestrijding, Non-alimentaire Zoönosen en Lyme deel uit van het cluster Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website