Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Hoewel de geboortecentra in Nederland onderling zeer verschillend zijn in organisatie en inrichting, verschilt de kwaliteit van zorg nauwelijks.

Zwangeren met een laag risico op complicaties tijdens de bevalling kunnen kiezen of ze onder begeleiding van een verloskundige thuis of poliklinisch in het ziekenhuis willen bevallen. Op veel plekken is het nu ook mogelijk om te kiezen voor een bevalling in het geboortecentrum.

Wetenschappelijke evaluatie

Eind 2013 waren er in Nederland 23 geboortecentra. Zij hebben allemaal deelgenomen aan een wetenschappelijke evaluatie van de zorg in geboortecentra in Nederland, uitgevoerd door Erasmus MC, Jan van Es Instituut, LUMC, NIVEL, UMC Utrecht, Universiteit van Tilburg en TNO. Dit gebeurde in opdracht van ZonMw. De resultaten presenteren de onderzoekers op vrijdag 15 april op het  symposium ‘Geboortecentrum Onderzoek’ in het UMC Utrecht.

Uitkomsten van zorg

Of vrouwen in een geboortecentrum of poliklinisch planden te bevallen, maakte geen verschil voor de uitkomsten voor moeder en kind. In beide gevallen pakte de zorg even goed uit. Ook de gemiddelde kosten van een geplande bevalling in een geboortecentrum zijn vergelijkbaar met de kosten van een geplande poliklinische bevalling. Evenals de waardering van de zorg. Een geplande thuisbevalling is goedkoper en scoort ook goed op zwangerschapsuitkomsten en gewaardeerde zorg. Op basis van deze uitkomsten adviseren de onderzoekers vrouwen te overleggen met de verloskundige welke plaats van bevallen mogelijk is en daar een keuze uit te maken.

Organisatie en inrichting van geboortecentra

De onderzoekers hebben voor het onderzoek de geboortecentra op 2 manieren ingedeeld.  Eén indeling is gebaseerd op de locatie van het geboortecentrum ten opzichte van de klinische verloskamers van het ziekenhuis: vrijstaand, aanpalend (apart van de klinische verloskamers) en intern (onderdeel van de klinische verloskamers). De 2de indeling is gebaseerd op hoe de organisatie van de zorg is ingericht, bijvoorbeeld samenwerking van de zorgverleners, samenstelling van het bestuur en gedeelde visie op de zorg. 

Geboortecentra verschillen van elkaar

De geboortecentra in Nederland zijn onderling zeer verschillend. Er zijn geen specifieke kenmerken gevonden die maken dat de organisatie of inrichting van een bepaald geboortecentrum beter is dan van een ander. Een blauwdruk voor de organisatie en inrichting van een geboortecentrum is dus niet te geven.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website