Het Europese voedselsysteem staat voor een complexe opgave, tijd voor verandering waarbij verbeterde samenwerking tussen verschillende partijen noodzakelijk is om tot een écht duurzaam voedselsysteem te komen.

FOODPathS startte in juni 2022 met een kick-off meeting in Frankrijk. De Europese Commissie financiert het project dat als doel heeft om het nieuwe onderzoekspartnerschap ‘Partnership for Sustainable Food Systems (SFS) for people, planet and climate’ concreet te gaan vormgeven. Het SFS partnerschap zal naar verwachting in 2024 van start gaan en is een nieuw Europees initiatief voor onderzoeks- en innovatie activiteiten op lokaal, nationaal en Europees niveau om de transitie naar duurzame voedselsystemen te ondersteunen en versnellen.

Krachtig netwerk

Via FOODPathS zijn onderzoekers, NGO’s, beleidsmakers, burgers en ondernemers betrokken bij het ontwikkelen van een prototype voor het SFS partnerschap, waarbij vorm wordt gegeven aan het strategische plan en onderzoeksprioriteiten van het SFS partnerschap. De uitdagingen waar Europa mee te maken heeft in de verduurzaming van voedselsystemen, vragen om een systemische benadering. Voor een dergelijke benadering is het belangrijk dat verschillende partijen samenwerken. FOODPathS zal daarom bestaande netwerken van diverse partijen verbinden en versterken, om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te vergemakkelijken.

Sleutelrol

Om bovenstaande doelen te realiseren staan in FOODPathS de volgende speerpunten centraal:

  • De ontwikkeling van een prototype van het partnerschap, waaronder een Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) en een bestuurlijk model.
  • Het uittesten van het prototype en verbeteringen aanbrengen.
  • Het coördineren en afstemmen van onderzoek en innovatie, op verschillende niveaus.
  • Mechanismen ontwikkelen om burgers beter te kunnen betrekken bij onderzoek naar duurzame voedselproductie en -consumptie.

FOODPathS speelt een sleutelrol in het vormgeven van het toekomstige onderzoekspartnerschap. Daarnaast draagt FOODPathS ook direct bij aan kennisoverdracht via een versterkt netwerk van verschillende stakeholders en trainingen, cursussen en disseminatie activiteiten.

Bijdrage van JPI HDHL

Het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Live (JPI HDHL) is via ZonMw betrokken bij FOODPathS middels:

  • Het vormgeven van een cofinancieringsnetwerk en het verbeteren van afstemming wat betreft financieringsmechanismen voor het toekomstige partnerschap.
  • Het ontwikkelen van een SRIA en een strategie om onderzoeksuitkomsten dichter bij beleid te brengen.
  • Het bijdragen aan de ontwikkeling van een communicatie, disseminatie en exploitatie strategie.
  • De verbetering van begrip van specifieke concepten op het gebied Research and Innovation (waaronder bijvoorbeeld systems transformation, Responsible Research and Innovation e.a.).  

Meer informatie

Engelstalige website van JPI HDHL

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website