Kunnen biomarkers van voedingsinname gevalideerd worden? Het ZonMw-project ‘The Food Biomarkers Alliance (Foodball)’ zoekt het uit.

Nu is het nog zo dat vragenlijsten of voedingsdagboeken gebruikt moeten worden om te bepalen wat iemand heeft gegeten. Met nieuwe laboratoriumtechnieken kunnen in bloed en urine stoffen gemeten geworden om te bepalen wat er is gegeten. Deze stoffen worden biomarkers genoemd. Als deze methoden gevalideerd kunnen worden dan versterkt dit het voedselconsumptieonderzoek flink.

Voortgang

Het Foodball consortium is nu ruim twee jaar bezig met het project en de eerste resultaten zijn opgeleverd. Zo is een start gemaakt met het opstellen van een strategie voor het ontwikkelen en definiëren van nieuwe biomarkers. Daarnaast zijn er verschillende online tools ontwikkeld die handvaten bieden voor onder andere onderzoekers die werken met biomarkers. Een voorbeeld hiervan is een online database (exposome explorer) waarin alle gevalideerde biomarkers zijn opgenomen met gedetailleerde informatie.

Alliantie van 22 partners

De Food Biomarkers Alliance heeft 22 partners uit 10 Europese landen en Canada, allen expert op het terrein van voedingsonderzoek en metabolomics. Vanuit Nederland neemt professor Feskens en haar team van de Wageningen Universiteit hieraan deel. De resultaten worden medio 2018 verwacht.
Het uiteindelijke doel is een uniek internationaal platform voor de verspreiding van kennis, databases en software voor het ondersteunen van het onderzoek naar voeding en metabolieten.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website