ZonMw is als secretariaat van het Joint Programming Initiative A Healthy Diet for A Health Life (JPI HDHL) betrokken bij een nieuw prestigieus Horizon2020 project: Fit4Food2030. Doel van Fit4Food2030 is om een multidisciplinaire platform vorm te geven, die de Europese Commissie ondersteunt in het verder ontwikkelen en implementeren van haar beleidskader Food2030.

Voedsel

Naar verwachting start het Fit4Food2030- project op 1 november 2017.

Beleidskader

In 2016 introduceerde de Europese Commissie het beleidskader Food2030 voor een samenhangend beleid op voedselonderzoek en –innovatie. Doel is een impactvolle bijdrage te leveren aan voedselzekerheid en voedselveiligheid.

Consortia

In het H2020 werkprogramma konden consortia subsidie aanvragen om de Europese Commissie te ondersteunen in het vormgeven van een (kennis)netwerk. Deze ondersteunt de uitwerking en implementatie van Food2030. Kernpunten van deze ondersteuning is multidisciplinariteit en participatie van de diverse doelgroepen: van burger tot industrie.
Een ander belangrijk uitgangspunt is het creëren van meer samenhang tussen onderzoek en innovatie gericht op: voedselproductie (land & zee), voedselverwerking en voedselconsumptie. En de hiermee samenhangende maatschappelijke uitdagingen rondom gezondheid en klimaat op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Athena Instituut

Het Fit4Food2030 consortium wordt gecoördineerd door het Athena Instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hierin zijn vooraanstaande Europese publiek en publiek-private onderzoeksprogrammering initiatieven, waaronder FACCE JPI, JPI OCEANS, JPI HDHL, EIT FOOD, PRIMA én experts of gebied van participatief onderzoek (Responsible Research and Innovation) vertegenwoordigd.

Rol ZonMw

ZonMw coördineert hierbinnen, namens het JPI, het werkpakket waarin onder meer ‘policy labs’ in 10 landen worden opgezet om te experimenteren met een meer samenhangende aanpak van onderzoeksprogrammering en uitvoering. Dit in nauwe samenwerking met de stakeholders van het veld. Ook het opzetten en ondersteunen van een internationale denktank is onderdeel van het werkpakket.

Horizon2020

Horizon2020 is hét Europese subsidie programma voor onderzoek en innovatie in Europa. Het is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7) en loopt van 2014 tot en met 2020. De totale omvang van het programma bedraagt ruim 70 miljard Euro. Het programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website