Dien voor 6 februari 2018 uw intentieverklaring in voor de voorjaarsronde van Take-off, het financieringsprogramma voor starters. Academische, hbo en TO2 start-ups kunnen financiering aanvragen voor haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten (leningen tot maximaal EUR 250.000).

Bekijk de financieringsmogelijkheden van Take-off (voorjaar 2018).

Stimuleren van bedrijvigheid

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, hbo- en TO2-instellingen. Het doel is het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten

Take-off bestaat uit twee instrumenten: haalbaarheidsstudies (fase 1) en vroegefasetrajecten (fase 2). Met financiering van Take-off- kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van kansrijke innovatieve kennisontwikkelingen bij academische, hbo en TO2-instellingen. Daarnaast is het mogelijk nieuwe bedrijvigheid te starten (start-ups) op basis van de veelbelovende kennisinnovaties vanuit de kennisinstellingen. Deze pas gestarte ondernemingen  van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een lening van maximaal EUR 250.000 aanvragen.

Planning Take-off voorjaar 2018

De planning van Take-off voorjaar 2018 is als volgt:

  • 6 februari 2018 – 14.00 u CET: deadline indienen intentieverklaring
  • 6 maart 2018 – 14.00 u CET: deadline indienen volledige aanvraag
  • 7 mei - 1 juni 2018: periode interviewdagen
  • 25 juni 2018: bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Uitvoering

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Het wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Take-off is gericht op het stimuleren van bedrijvigheid en innovatie in de Nederlandse kenniseconomie.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk de Take-off pagina. Bij vragen kunt u een bericht sturen naar Take-off@nwo.nl of bel een van onze Take-off secretarissen (zie website).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website