De Federatie Medisch Specialisten heeft een herziene versie gepubliceerd van de Kennisagenda COVID-19 met de meest urgente onderzoeksvragen op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg.

In de herziene kennisagenda staan de 10 belangrijkste kennishiaten die nu actueel zijn.

Subsidieoproep kennishiaten op het gebied van behandeling


Binnenkort opent ZonMw een subsidieoproep op uitnodiging voor onderzoek naar de 5 kennishiaten op het gebied van behandeling, geïdentificeerd in de geüpdatete kennisagenda. Zo is er onder meer financiering beschikbaar voor het beantwoorden van de kennisvragen: ‘Wat is de meest optimale vorm en dosis van steroïde behandeling om te leiden tot minder morbiditeit en mortaliteit van COVID-19 patiënten?’ en ‘Wat is de optimale beademingsstrategie bij COVID-19, gericht op PEEP en pressure support?’

Vanwege de urgentie van het beantwoorden van de kennishiaten worden specifieke consortia/ onderzoeksgroepen uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze partijen zijn voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen die de kennisvraag geïdentificeerd hebben en dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande data, lopende samenwerkingsverbanden en lopend onderzoek en cohorten.

Totstandkoming  Kennisagenda COVID-19


De Kennisagenda COVID-19 wordt ontwikkeld door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast zijn partijen uit de eerste lijn en alle partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg betrokken. Gezamenlijk identificeren zij waar in de praktijk gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing (kennishiaten) liggen rondom COVID-19-zorg en de gevolgen ervan. De kennisagenda COVID-19 is een levend document, wat inhoudt dat de kennisagenda regelmatig wordt geüpdatet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website