Vindt u het ook belangrijk dat een richtlijn goed aansluit op de behoeften van de praktijk? Reageer dan op het concept van de JGZ-richtlijn Ondergewicht én of de JGZ-richtlijn Extremiteiten. Dit kan tot dinsdag 3 juli 2018.

De richtlijnen zijn bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten). Beide richtlijnen geven zicht op voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing op beide onderwerpen.

Wat wordt gevraagd?

Momenteel worden de nieuwe richtlijnen in de praktijk getest. Nu start ook een schriftelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?

Hoe kan ik commentaar leveren?

De richtlijnen kan webbased bekeken worden op de richtlijnenwebsite van het NCJ, onder het kopje ‘richtlijnen in testfase’. Omdat het conceptrichtlijnen betreffen is een inlogcode nodig. Deze kan aangevraagd worden bij renate.vanzoonen@tno.nl. U ontvangt dan ook een tabel om je commentaar in te plaatsen. Reacties mogen per email naar Renate van Zoonen. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in definitieve versies van de richtlijnen.

De richtlijn Extremiteiten

De JGZ-richtlijn Extremiteiten behandelt de onderwerpen: tenenloop, toeing-in, hypermobiliteit, polydactylie, syndactylie, camptodactylie, triggerfinger, O-en X-benen, beenlengteverschil, klompvoet, hakvoet, metatarsus adductus, metatarsus primus varus, krulteen, platvoeten, coxitis fugax, epifysiolysis capitis femoris, ziekte van Perthes, Osgood Schlatter, ziekte van Sever en groeipijn. In de richtlijn wordt per onderwerp de achtergrond van de aandoening, lichamelijk onderzoek, alarmsignalen, adviezen en de verwijscriteria behandeld.

De richtlijn Ondergewicht

De JGZ-richtlijn Ondergewicht behandelt de onderwerpen: het normale gewichtsverloop bij jeugdigen, monitoren van het gewicht en het signaleren van ondergewicht door de JGZ, verwijscriteria voor kinderen en jeugdigen met een laag ondergewicht en/of een afbuigende gewichtscurve en de advisering en begeleiding bij ondergewicht.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website