Graag nodigen wij je uit op het concept van de JGZ-richtlijn Afwijkende lengtegroei te reageren. Dit kan tot 28 februari 2018.

De richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten). De richtlijn helpt bij contacten met individuele jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn geeft achtergrondinformatie over het onderwerp afwijkende lengtegroei. Ook beschrijft het de oorzaken van een afwijkende lengtegroei, de verwijscriteria, de begeleiding van jongeren en ouders met een kind met een afwijkende lengtegroei en de samenwerking met andere professionals.

De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is inmiddels beoordeeld door de ZonMw programmacommissie en de Richtlijnadviescommissie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

De richtlijn Afwijkende lengtegroei

Groeimonitoring is van groot belang voor het tijdig opsporen van aandoeningen die een effect hebben op de groei. Tijdige opsporing en behandeling kunnen leiden tot een betere prognose. Feedback vanuit het veld is onmisbaar voor een succesvolle implementatie van de richtlijn. Op dit moment wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest en start een schriftelijke, landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • staan er onjuistheden in de tekst?
  • is de richtlijn voldoende concreet?

Commentaar leveren

Je kunt de richtlijn bekijken op de JGZ-richtlijnenwebsite. Omdat het een conceptrichtlijn betreft heb je daarvoor een inlogcode nodig. Deze kan je opvragen via renate.vanzoonen@tno.nl. Daarnaast ontvang je een tabel waarin je jouw commentaar op de richtlijn kunt geven. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

We verzoeken je opmerkingen op de concept richtlijntekst in de commentaartabel vóór 28 februari 2018 per e-mail te sturen naar Renate van Zoonen: renate.vanzoonen@tno.nl.

Programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website