Vindt u het ook belangrijk dat een richtlijn goed aansluit op de behoeften van de praktijk? U kunt tot maandag 6 mei 2019 reageren op het concept van de herziene JGZ-richtlijn Astma.

De richtlijn en de wetenschappelijke verantwoording ervan zijn onlangs geactualiseerd. De richtlijn is herzien vanwege de actuele ontwikkelingen bij de thema’s roken en borstvoeding en vanwege de wens om aan te sluiten bij werkwijzen van andere sectoren, zoals bij de standaard ‘Astma bij kinderen’ van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG, 2014). De herziene richtlijn wordt door TNO ontwikkeld in opdracht van en met financiering van ZonMw. Na de commentaarronde wordt de aangepaste conceptrichtlijn besproken met de programmacommissie van ZonMw en de richtlijnadviescommissie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). 

Wat wordt gevraagd?

Kritisch meelezen met een conceptrichtlijn helpt om richtlijnen en de praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Een richtlijn kan immers enkel ondersteuning bieden als deze goed aansluit op de wensen vanuit de praktijk. 

De richtlijnontwikkelaar en werkgroep zijn voor deze consultatie vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?

Hoe kan ik commentaar leveren?

U kunt de richtlijnen bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ, onder het kopje ‘richtlijnen in testfase’. Omdat het conceptrichtlijnen betreffen heb je daarvoor een inlogcode nodig. Deze kunt u opvragen bij ineke.vankempen@tno.nl. U ontvangt dan ook een formulier waar u uw commentaar op kunt invullen. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in definitieve versie van de richtlijn.

U kunt uw opmerkingen op de concept richtlijntekst vóór 6 mei 2019 per e-mail sturen naar Ineke van Kempen: ineke.vankempen@tno.nl.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website