Bij de behandeling van patiënten wordt tegenwoordig vaker gekeken naar unieke genetische en biologische kenmerken. Hierdoor is het mogelijk op individueel niveau een nauw afgestemde behandeling op te zetten. Dit noemt men personalized medicine. Farmacogenetica – een onderdeel van personalized medicine - maakt het mogelijk om te vast te stellen of een bepaald geneesmiddel wel of niet effectief is bij een individuele patiënt of mogelijk bijwerkingen geeft die tot ziekenhuisopname of zelfs de dood kunnen leiden.

Farmacogenetische test

Bij het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen is het dus van belang dat er een farmacogenetische test wordt aangevraagd. De dosering kan dan aangepast worden of er kan een alternatief geneesmiddel voorgeschreven worden. Zo’n test wordt in de praktijk echter nog niet vaak aangevraagd. Meer kennis hierover en pop-ups in het computersysteem van (huis)artsen kunnen er voor zorgen dat farmacogenetisch onderzoek vaker aangevraagd wordt. Een website met objectieve en betrouwbare informatie omtrent farmacogenetica voor een groot publiek wordt op dit moment ontwikkeld.

Aanbevelingen

Dit zijn enkele resultaten uit de twee vergaderingen die het Forum Biotechnologie & Genetica heeft georganiseerd rondom het thema “personalized medicine en farmacogenetica”. Alle aanbevelingen die het Forum in deze vergaderingen heeft geformuleerd zijn te lezen in de publiekssamenvattingen van deze vergaderingen.

Het Forum Biotechnologie & Genetica (FBG)

Het FBG is een overlegorgaan met ongeveer 40 leden van uiteenlopende professies. Het Forum komt een aantal keer per jaar bijeen om beleidsontwikkeling bij de overheid te ondersteunen. Deze ondersteuning betreft vragen die het ministerie van VWS heeft op het gebied van medische biotechnologie en humane genetica. Meer informatie kunt u vinden op onze site.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website