De meeste mensen weten dat gezond eten en voldoende bewegen belangrijk zijn voor de gezondheid. Maar waarom eten veel mensen ongezond en bewegen ze te weinig? Welke factoren verklaren het eet- en beweeggedrag van mensen? En hoe kun je deze kennis gebruiken en vertalen naar interventies en beleidsmaatregelen? Op deze vragen gaf DEDIPAC KH (Determinants of Diet and Physical Activity Knowledge Hub) antwoord tijdens hun eindsymposium in Bonn, Duitsland.

De belangrijkste opbrengsten van DEDIPAC zijn een state of the art overzicht van de factoren die het eet -en beweeggedrag verklaren én een toolbox voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies en beleidsmaatregelen om gezonde leefstijl te bevorderen. De ontwikkelde databases en toolboxes bieden niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor gezondheidsprofessionals en beleidsmakers digitale handvatten voor het bevorderen van gezonde leefstijl.

Samenwerking

DEDIPAC KH is een samenwerkingsverband tussen meer dan 300 onderzoekers afkomstig uit 68 onderzoeksinstituten en 13 landen. In dit netwerk van onderzoekers zijn alle noodzakelijke disciplines (biomedisch, gedrag, sociaal en economisch) aanwezig om de beïnvloedende factoren van eet- en beweeggedrag te onderzoeken. Het netwerk wordt gecoördineerd door prof. Johannes Brug (VUMC). Vanuit Nederland namen 10 organisaties deel aan DEDIPAC KH.
DEDIPAC KH richtte zich op het:

  1. verzamelen en harmoniseren van data;
  2. in kaart brengen van omgevings- en persoonlijke factoren die leefstijlgedrag beïnvloeden; en
  3. evaluatie en benchmarking van beleidsinterventies die gericht zijn op het verbeteren van voedings- en beweeggedrag.

Aanbevelingen

DEDIPAC presenteerde meerdere aanbevelingen voor de toekomst waaronder:

  • het doorontwikkelen van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden;
  • een longitudinale studie die zich specifiek richt op de beïnvloedende factoren van voedings- en beweeggedrag en
  • het doorontwikkelen en toepassen van een evaluatie- en benchmarkmethode voor beleid gericht op het verbeteren van eet- en beweeggedrag.

Dit laatste advies wordt momenteel concreet binnen het Joint Programming Initative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) opgepakt.

Waarom DEDIPAC?

Overgewicht en obesitas is een groot en groeiend probleem binnen Europa. Gezond eet- en beweeggedrag kan de kans op overgewicht en obesitas verminderen, terwijl ongezond eet- en beweeggedrag de kans op deze aandoeningen juist vergroot. Toch blijkt dat veel mensen vaak ongezond eten en te weinig bewegen. Om mensen gezonder te laten eten en bewegen is meer kennis noodzakelijk over factoren die dit gedrag beïnvloeden. Het DEDIPAC project heeft als doel om meer inzicht te krijgen in deze factoren én om onderzoek op het terrein van eet- en beweeggedrag beter op elkaar af te stemmen en bestaande kennis te integreren.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website