Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) had een extra subsidieronde 2019.

Voor deze ronde werden 101 projectideeën ontvangen. Eind januari 2020 ontving 25% van de indieners een positief advies voor het uitwerken van de aanvraag.

ZE&GG heeft 23 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Medio juli 2020 krijgen de indieners bericht of hun aanvraag wordt gehonoreerd. De start van de gehonoreerde projecten is naar verwachting eind 2020.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website