Het ministerie van VWS heeft het budget van de openstaande subsidieoproep ‘Versterken preventie in de eerste lijn’ verhoogd. Dit betekent dat we nu 3 extra projecten kunnen honoreren.

Budget voor 3 extra projecten

Het budget voor deze subsidieronde is door het ministerie van VWS opgehoogd met € 1,2 miljoen. Het totale budget voor deze ronde komt nu uit op € 2,8 miljoen. Nu kunnen er 7 projecten gefinancierd worden (in plaats van 4), voor € 400.000,- per project.

Over subsidieronde Preventie in de eerste lijn

Met de subsidieoproep Versterken preventie in de eerste lijn willen we bijdragen aan het versterken van de verbinding tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein. Zodat professionals in de wijk elkaar (beter) leren kennen, elkaars taal leren spreken en elkaars taken en verantwoordelijkheden kennen. De projecten moeten gaan bijdragen aan een succesvol samenhangend en toegankelijk aanbod van preventie in de wijk.

Deadline voor indienen is 2 augustus 2022, 14.00 uur. Een zorggroep of huisartsorganisatie kan samen met een onderzoeksorganisatie en een gemeente subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan het verduurzamen en versterken van effectief leefstijladvies in de huisartsenpraktijk.

De subsidieoproep valt binnen de programmalijn Kennisbenutting en implementatie van het Preventieprogramma.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website