Welke kennis ontbreekt nog over alcohol(preventie)? Deze vraag staat centraal op 12 december, tijdens de expertbijeenkomst Alcoholpreventie van ZonMw en het Trimbos-instituut. Komt u ook?

Over het belang van alcoholpreventie

Bijna de helft van de minderjarige jongeren drinkt wel eens en 9% van de volwassenen drinkt zwaar of overmatig. En dat terwijl het drinken van alcohol schadelijk is. Voor de gebruiker, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, dragen we bij aan vernieuwend en inzicht gevend onderzoek.

Kom ook naar de expertbijeenkomst op 12 december in Amersfoort

De expertbijeenkomst biedt een unieke kans om mee te denken over de verschillende thema’s in de concept Kennisagenda Alcoholpreventie van het Expertisecentrum Alcohol (Trimbos-instituut). En om mee te denken over het verder inrichten van een kennisinfrastructuur rond alcoholpreventie voor een nieuwe subsidieronde.

De expertbijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 12 december in de Mariënhof in Amersfoort met afsluitend een lunch. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals in de wetenschap, preventie, beleid, zorg, werk en onderwijs op het gebied van alcoholpreventie.

Bekijk het programma en meld u aan via onderstaande knop: Ik meld me aan voor de expertbijeenkomst Alcoholpreventie

Bij 70 deelnemers wordt de inschrijving gesloten.

Denk mee over de Kennisagenda Alcoholpreventie

Voorafgaand aan de bijeenkomst sturen wij u de conceptversie van de Kennisagenda Alcoholpreventie. Deze kennisagenda inventariseert en prioriteert welke kennis nog ontbreekt over alcohol(preventie).

U kunt meedenken over de verschillende thema’s:

  • schade door alcoholgebruik
  • beleidsmaatregelen
  • vroegsignalering
  • het doorbreken van de sociale norm
  • de rol van ouders ten aanzien van het alcoholgebruik van jongeren
  • voorlichting en educatie

Subsidieronde Alcoholpreventie rond kennisinfrastructuur

De uiteindelijke kennisagenda zal richtinggevend zijn voor een nieuw op te zetten subsidieronde Alcoholpreventie. Deze ronde zet ZonMw op in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal 2023.

De ronde zal zich deels richten op het opzetten van een kennisinfrastructuur rond alcoholpreventie. Tijdens de expertbijeenkomst vragen we u dan ook om hierover mee te denken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website