In januari is een vervolgproject gestart om meer wetenschappelijke kennis te genereren over de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit project zal eerdere bevindingen verder uitdiepen en legt focus op de verpleeghuiszorg.

Verpleegkundig en verzorgend handelen

Elke dag ondersteunen verpleegkundigen en verzorgenden de cliënten bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), ook wel essentiële zorg genoemd. Het gaat onder meer om hulp bij het wassen en aankleden en ondersteuning bij voeding en bij het bewegen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Echter, veel van deze handelingen zijn nog niet wetenschappelijk onderbouwd, ofwel evidence based. Een wetenschappelijk onderbouwing draagt bij aan het maken van de beste zorgkeuzes.

En dat is precies waar in 2014 Basic Care Revisited (BCR) -Building the evidence based in core nursing practice op insprong. Dit project heeft gezorgd voor diverse bevindingen, die het verpleegkundig en verzorgend handelen bij ADL wetenschappelijk onderbouwen.

Aandacht voor verpleeghuiszorg

In januari 2019 is het vervolgproject gestart: Improving ADL nursing care of long-term care clients. Dit project zal een aantal bevindingen van BCR verder uitdiepen en legt iets meer focus op de verpleeghuiszorg.

Het project bestaat uit twee delen:

  • In het eerste deel ligt de focus op ‘Function Focused Care’. Het gaat om een al bestaande aanpak ter verbetering van de zelfredzaamheid van cliënten in de langdurige zorg. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Deze aanpak wordt uitgebreid en geëvalueerd.
  • In het tweede deel is aandacht voor één specifieke ADL-handeling: wassen. Het project zorgt voor de verdere en goede implementatie van verzorgend wassen in het verpleeghuis.

Meer informatie

Het vervolgproject Improving ADL nursing care of long-term care clients is gestart in januari 2019 en loopt tot en met 2022. De subsidie komt uit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (cluster Ouderen). Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd door Maastricht University, Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboudumc.

Het project Basic Care Revisited - Building the evidence base in core nursing practice startte in 2014 met subsidie uit het programma Tussen Weten en Doen (cluster Kwaliteit van Zorg). Dit project werd door dezelfde partijen uitgevoerd en wordt in de loop van 2019 afgerond.  

Neem ook een kijkje op de website:

https://www.basiccarerevisited.nl/

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website