IQ healthcare (Radboud UMC) gaat in samenwerking met het ESHPM (Erasmus Universiteit) de komende jaren onderzoeken hoe, binnen de kaders van het huidige stelsel, de combinatie van zeer specialistische zorg met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding duurzaam kan worden georganiseerd en structureel gefinancierd na afronding van het TZO-programma.

topspecialistische zorg en onderzoek

Duurzame oplossing

Het evaluatieonderzoek dat parallel loopt aan het TZO-programma, heeft als doel om te komen tot een duurzaam model voor de structurele financiering en organisatie van topspecialistische zorg in topklinische ziekenhuizen. Topspecialistische zorg is bijzonder door haar complexiteit en verwevenheid met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Daarnaast dient een vollediger beeld te komen van de maatschappelijke meerwaarde die is aangetoond met de evaluatie van het programma TopZorg. Het resultaat van het project TOpzorg VERzilveren (TOVER) zal bestaan uit wetenschappelijk onderbouwde adviezen voor effectieve, duurzame en structurele financierings- en organisatiestrategieën voor topspecialistische functies met een bewezen maatschappelijke meerwaarde. Er zal worden onderzocht in hoeverre de adviezen aansluiten op de algemene doelstellingen van beleid (spreiding en toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid) en de rol van de verschillende actoren daarbij.

Verkenning en evaluatie

Het onderzoek, uitgevoerd in project TOVER, loopt van 2021-2024 en is opgedeeld in 2 fasen. In de eerste fase ligt de nadruk op de verkenning van de mogelijke strategieën voor financiële borging van de topspecialistische functies. De tweede fase richt zich op de evaluatie van de maatschappelijke meerwaarde en de haalbaarheid van mogelijke bekostigingsmodellen in de praktijk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website