De evaluatie van de Wet Kinderombudsman is gestart. Doel van de evaluatie is de doeltreffendheid en effecten van de Wet Kinderombudsman in kaart te brengen. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van de Universiteit Leiden voert de evaluatie van de wet uit. De resultaten van deze wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2017 verwacht.

Afspraak evaluatie na 5 jaar

Nederland kent sinds 1 april 2011 een Kinderombudsman. Met als belangrijkste taak het bevorderen van de naleving van kinderrechten. Bij de inwerkingtreding van de Wet Kinderombudsman heeft de toenmalige minister voor Jeugd en Gezin de Eerste Kamer toegezegd om na 5 jaar de wet te evalueren.

Brede evaluatie

Het brede bereik van dit onderzoek en de verschillende rechtsgebieden waarbinnen het zich afspeelt vraagt om een multidisciplinaire aanpak. In de evaluatie kijken de onderzoekers naar de rechtswetenschappelijke aspecten van de wet en naar de uitwerking daarvan in de praktijk. Om dit te bereiken is een multidisciplinaire onderzoeksgroep samengesteld waarbij zowel wetenschappers uit verschillende rechtsdisciplines als wetenschappers uit andere vakgebieden betrokken zijn:  

  • Juridisch: internationaal recht, privaatrecht, jeugdrecht
  • Bestuurskunde
  • Pedagogische wetenschappen
  • Antropologie  


ZonMw begeleidt de wetsevaluatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website