Op 24 januari heeft minister Bruins van het ministerie van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluaties van de onderzoeksprogramma's Goed Gebruik Geneesmiddelen en Health Technology Assessment Methodology, beide van ZonMw. In de kamerbrief geeft hij ook een reactie op de uitkomsten van de evaluaties.

Uit de evaluatie blijkt dat het ZonMw-programma Health Technology Assessment Methodology een impuls heeft gegeven aan de verbetering van de methodologie ten aanzien van de beoordeling van geneesmiddelen. Dit heeft ondermeer geleid tot betere beoordelingsprocessen en inzicht in HTA-onderzoek. Health Technology Assessment (HTA) methologie is een verzamelnaam voor evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg en dient als instrument ter onderbouwing van de pakkettoelating. De uitkomsten van HTA-onderzoek zijn van belang om de zorg doelmatig te houden. Volgens de begeleidingscommissie is de meerwaarde van het afgeronde programma aangetoond en geeft het advies om dergelijk onderzoek ten behoeve van methodologie van HTA op andere terreinen dan geneesmiddelen uit te voeren.
De minister geeft aan dat het Zorginstituut de partij is die in het kader van pakketbeheer HTA-onderzoek beoordeelt en adviseert. Hij vindt het van belang dat het Zorginstituut aangeeft of er meer onderzoek naar methodologie ontwikkeling nodig is. En zal deze evaluatie met het Zorginstituut en ZonMw bespreken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website