De Europese Commissie, DG Research heeft voor de periode 2018-2020 binnen het kader Health, Democraphic Change and Well Being een aanzienlijk budget uitgetrokken voor de ondersteuning van activiteiten op het brede terrein van personalised medicine. Het budget is nog niet officieel maar zal een groot aandeel van het totaal budget voor het gehele kader betreffen.

De publicatie van het Werk Programma 2018-2020 (FP9) wordt in Oktober 2017 verwacht. Onderzoek wordt op verschillende niveaus gestimuleerd, onder andere in European Research Area networks, afgekort ERA-netten, waarin ZonMw momenteel participeert. ZonMw was nationaal al langer actief op het terrein van personalised medicine, o.a. in het programma Systems Medicine, het programma Toegang tot Data en het onderzoeksprogramma Personalised Medicine, een samenwerking tussen ZonMw, KWF Kankerbestrijding en Zilveren Kruis binnen het programma GGG.

Europese samenwerking in subsidierondes

Het  ERA-net financieringsinstrument van de EC is specifiek voor ministeries en onderzoekfinanciers om een gezamenlijke onderzoekagenda vorm te geven. Dit gebeurt door het uitzetten van Joint Transnational Calls waarin internationale consortia gezamenlijk een onderzoekvoorstel kunnen indienen op een door de onderzoekfinanciers gezamenlijk geselecteerd onderwerp. Onderzoekers in succesvolle consortia worden ieder door hun eigen onderzoekfinancier gefinancierd onder diens eigen voorwaarden. Bij ZonMw zijn ERA-netten als ERACoSysMed en E-Rare voorbeelden van Europese samenwerking met de focus op translationeel onderzoek in deelgebieden van personalised medicine. Daarnaast zien we bij de ERA-netten zoals ERA-CVD voor onderzoek naar Cardiovasculaire ziekten, ERA-net E-Rare dat zich richt op zeldzame ziekten en ERA-net TRANSCAN dat zich richt op kankeronderzoek,  een beweging in de onderzoekvoorstellen richting personalised medicine. In het ERA-net TRANSCAN en ERA-net CVD participeert ZonMw samen met respectievelijk KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting.

Strategische research en innovatie agenda

In 2014 honoreerde het Directoraat Generaal Research van de Europese Commissie (EC DG Research) een Coordination Support Action voor personalised medicine (CSA PerMed) met als doel om samen met internationale experts en patiëntenorganisaties in Europa een breed gedragen Strategische Research en Innovatie Agenda voor  personalised medicine op te stellen. ZonMw was trekker voor de inventarisatie van alle inbreng door experts.  De Strategische Research en Innovatie Agenda onderscheidt 5 cruciale aandachtgebieden voor een succesvolle implementatie van personalised medicine. Het betreft:

(1) Patient awareness and empowerment
(2) Big data
(3) Translational Research
(4) Market access
(5) Health systems

Actieplan

In werkgroepen met experts, onderzoekfinanciers en ministeries is vervolgens voor elk aandachtgebied een roadmap samengesteld onder leiding van het International Consortium for Personalised Medicine (IC PerMed), een vervolg-initiatief van de EC DG Research. Uit deze roadmaps is samen met de onderzoekfinanciers een Actieplan opgesteld met 22 speerpunten voor onderzoek en 8 ondersteunende activiteiten. Dit Actieplan is leidraad voor verdere initiatieven vanuit EC DG Research.

Het is de eerste keer dat zo'n indrukwekkend aantal verschillende partijen een consensus hebben bereikt over wat nodig is om personalised medicine te stimuleren. IC PerMed verwacht dat dit Actieplan leidt tot gezamenlijke investeringen in onderzoek en activiteiten die nodig zijn om de complexe implementatie van personalised medicine  te stimuleren en bevorderen. De basiselementen uit dit Europese Actieplan weerspiegelen zich ook in de route Personalised Medicine binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) waarin al gedetailleerdere acties worden genoemd. Zo lopen binnen het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen een aantal onderzoeksprogramma’s waarin naast onderzoek naar personalised medicine technieken, ook aandacht is voor randvoorwaarden voor implementatie, zoals ethiek en recht, voorlichting en educatie, financiering en datamanagement.

Uitvoering Actieplan: vooraankondiging oproep

Een van de eerste initiatieven op Europees niveau die gericht uitvoering gaat geven aan het Actieplan is het ERA-net PerMed. Voor dit ERA-net is door 32 onderzoekfinanciers, waaronder ZonMw,  in April jl. een voorstel voor de uitvoering ingediend bij DG Research.  Naar verwachting zal dit initiatief in het vierde kwartaal van 2017 van start gaan met een Joint Transnational Call voor onderzoekconsortia. Deze call van het ERA-net PerMed zal  volgens plan begin 2018 worden opengesteld. Een vooraankondiging wordt verwacht in December 2017. Deze wordt dan ook op de ZonMw website geplaatst.

 Meer informatie

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website