Hoe ga je als verpleegkundige om met ethische dilemma's in je werk? In de handreiking 'Ethische dilemma's bij zelfmanagement' worden 5 casussen beschreven met botsende waarden van verpleegkundigen en patiënten. Bij iedere casus is nagedacht welke oplossingen denkbaar en haalbaar zijn.

Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen vaak wel dilemma’s tegenkomen, maar deze niet expliciet bespreken met collega’s. Discussie over deze dilemma’s is niet alleen van belang voor de kwaliteit van zorg, maar ook voor het welbevinden van zorgverleners. De handreiking is bedoeld om deze discussie te ondersteunen.

NURSE-CC

Jolanda Dwarswaard (Hogeschool Rotterdam) en Hester van de Bovenkamp (Erasmus Universiteit Rotterdam) hebben de handreiking ontwikkeld binnen de onderzoekslijn NURSE-CC bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam (project Ethical dilemmas in self-management support). De onderzoekslijn NURSE-CC wordt gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen, dat zich richt op het verhogen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen en op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging. Het project 'Ethical dilemmas in self-management support' is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Ethiek en Gezondheid.

Meer informatie

Handreiking 'Ethische dilemma's bij zelfmanagementondersteuning (3.6 MB)'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website