De interventie Stevig Ouderschap is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Stevig Ouderschap is bedoeld om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van ouders te vergroten.

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa 4 prenatale en 6 tot 10 postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van 2 jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. De methode gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Het doel is ernstige opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling te voorkomen. 

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Vanuit programmalijn 1b ‘Versterken van de eigen kracht van kinderen en gezinnen’ is onderzoek gefinancierd naar de werkzaamheid van bestaande methodieken, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/verzorgers en/of kinderen/jongeren. Zo ook het project Stevig Ouderschap: Het versterken van eigen kracht van ouders/verzorgers met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website