Een versterkte samenwerking in de regio én meer ruimte voor het uitvoeren en bestendigen van wetenschappelijk onderzoek. Dat is nu al de oogst van de deelname van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan het programma TopZorg. Met een digitale publicatie biedt het ziekenhuis een kijkje in de keuken van wat er het afgelopen jaar is gebeurd en welke resultaten er zijn behaald.

Het ETZ is één van ’s lands grootste ziekenhuizen voor Neurochirurgie en Traumatologie. Met deze twee domeinen neemt het ziekenhuis dan ook deel aan het programma TopZorg. Bij de start van het programma hebben de deelnemende ziekenhuizen per domein een aanvraag ingediend. Naast de plek die het ziekenhuis op het betreffende domein inneemt, staat hierin welke combinatie van zeer specialistische zorg en het daaraan gekoppelde wetenschappelijke onderzoek het ziekenhuis wil leveren. In het verlengde daarvan zijn diverse onderzoeksprojecten  gestart.

Onderzoeksprojecten

Het TopZorg-programma in het ETZ omvat maar liefst 20 verschillende onderzoeksprojecten. In deze projecten vormen “kwaliteit van leven” en “het patiëntenperspectief” een rode draad. Zo zijn cognitie en beeldvorming belangrijke thema’s in het neurodomein, waarbij het vooral gaat om wat een verandering in cognitieve vaardigheden voor de patiënt in het dagelijks leven betekent. En bij het trauma-onderzoek staat centraal wat de gevolgen zijn van het trauma voor het verdere functioneren van de patiënt en wat de optimale behandeling is voor elke patiënt.

Programma TopZorg

In een beperkt aantal niet-academische ziekenhuizen wordt op deelgebieden zeer specialistische zorg geleverd in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Voor deze zorg en dit onderzoek is op dit moment geen financiering beschikbaar. Het experiment TopZorg subsidieert gedurende 4 jaar dit type zorg en onderzoek in 3 niet-academische ziekenhuizen; het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Een programmabrede evaluatie, uitgevoerd door het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), moet de maatschappelijke meerwaarde van deze subsidie vaststellen. Dit levert het ministerie van VWS input voor besluitvorming rondom toekomstig beleid. ZonMw coördineert het programma TopZorg.

In november 2015 verscheen de eerste digitale publicatie van het programma TopZorg, daarin stond het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein centraal.  In februari 2016 verscheen een vergelijkbare publicatie van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Met deze digitale publicatie van het ETZ is de drieluik compleet.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website