Deze maand is het eindrapport ‘Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners in geriatrische revalidatie (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)’ opgeleverd voor het programma Beter Thuis van ZonMw. Dit rapport is één van de initiatieven van ZonMw dat adviseert over de verdere programmering van Beter Thuis.


Het rapport is opgesteld door het samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroep Acute Ouderenzorg van Amsterdam UMC en Studio GRZ en geeft een overzicht van de opgehaalde ervaringen van zorgvragers, hun mantelzorgers en zorgverleners met de zorgvormen GRZ, ELV en GZSP. Dit onderzoek werd uitgevoerd middels een literatuurverkenning, interviews en focusgroepen, en een inventarisatie van proeftuinen, experimenten en pilots.

Op basis van deze inzichten en ervaringen worden 9 richtinggevende adviezen/conclusies geformuleerd. Deze adviezen en conclusies hebben betrekking op:

  1. Participatiedoelen centraal voor betere samenwerking;
  2. Variatie in zorgvormen: behoefte aan eenduidigheid;
  3. Bekendheid van mogelijkheden binnen de ouderenzorg;
  4. Veilige zorgtransities: belang van een gedeeld dossier;
  5. Herstel- en revalidatieklimaat;
  6. Communicatie, bejegening en attitude;
  7. Behandelintensiteit passend bij complexiteit van indicering;
  8. Doorontwikkeling ambulante GRZ (poliklinisch en therapie in thuissituatie);
  9. Landelijke evaluatie van experimenten.

Cliëntreis

De hierboven genoemde adviezen/conclusies worden vanuit de zogeheten cliëntreis geformuleerd. De cliëntreis werd tijdens het onderzoek gebruikt om de situatie goed in beeld te brengen en een ordening te maken. In het interview ‘Op cliëntreis door het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatie’ vertelt Jongenburger: "Door de reis die de cliënt aflegt brengen we de casuïstiek in beeld en wordt duidelijk welke knelpunten er worden ervaren door de cliënten en de zorgverleners. We doorlopen de hele reis met elke individuele cliënt de hele reis en kijken welke knelpunten er worden ervaren. En achteraf weet je vaak al wel wat er beter had gekund.”

Lees meer over de cliëntreis en het onderzoek in het interview met Judith van den Besselaar (Amsterdam UMC) en Arnold Jongenburger (studio GRZ).

ZonMw-programma Beter Thuis

Het programma ‘Beter Thuis’ van ZonMw richt zich op het bevorderen van de kwaliteitscyclus van de drie zorgvormen: geriatrische revalidatie (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP). Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren, het proces van kennisontwikkeling te bevorderen en praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en te onderbouwen. Hierbij is het perspectief van de zorgvrager het uitgangspunt.

Meer informatie?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website