ZonMw overhandigde aan VWS de eindevaluatie van de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding en Q-koorts tijdens de denkkrachtconferentie.

Beide onderzoeksprogramma’s zijn geëvalueerd door adviesbureau Ecorys. Aan de hand van de conclusies van deze evaluatie heeft een externe evaluatiecommissie zijn waardering uitgesproken over de opbrengsten van de programma’s. Martijntje Bakker, teammanager Preventie overhandigde de eindevaluatie aan Judith Elsinghorst, hoofd afdeling crisisbeheersing en infectieziekten bij VWS. Bij de overhandiging benadrukte Martijntje dat het evalueren van onderzoeksprogramma’s van groot belang is. Het maakt het programmeren van kennis transparant.

Resultaten Infectieziektebestrijding en Q-koorts

Alle 47 onderzoeksprojecten van de onderzoeksprogramma's Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten) zijn nu afgerond. Er zijn interessante resultaten bereikt waarmee professionals in beleid, praktijk en onderzoek aan de slag kunnen. Deze resultaten zijn gebundeld in een flitsboekje. Hierin staan ook de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie.

Kennisinfrastructuur en eindgebruiker

Sjaak de Gouw, voorzitter van de programmacommissies Infectieziektebestrijding en Q-koorts, vroeg de aanwezigen aandacht te hebben voor hoe we de gerealiseerde kennisinfrastructuur gaan onderhouden. Een van de thema’s van beide onderzoeksprogramma’s was het betrekken van de eindgebruiker. Annemieke de Groot, directeur van Q-support, adviseerde de aanwezigen de patiënt gedurende het hele onderzoeksproces te betrekken en te zorgen voor een verbinding tussen onderzoeker en patiënt.

Input voor nieuw programma Non-alimentaire zoönosen/Infectieziektebestrijding 2014-2017

Tijdens de denkkrachtconferentie hebben beleidsmakers, onderzoekers, projectleiders, programmacommissieleden, vertegenwoordigers van VWS, RIVM, GGD en van andere stakeholders input geleverd voor het nieuwe al lopende programma Non-alimentaire zoönosen/Infectieziektebestrijding 2014-2017 en het nieuwe programma Antibioticaresistentie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website