Hoe kunnen opvoedinterventies beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken? Over deze vraag boog Krista van Mourik zich vanuit de Academische Werkplaats SAMEN. Ze ontwikkelde de module ‘Omgaan met stress en niet helpende emoties’ die passende hulp biedt aan ouders met een migratie-achtergrond. Onlangs rondde Van Mourik haar onderzoek af met een proefschrift.

Verschillen in opvoedzorgen en hulpzoekgedrag 

In haar proefschrift Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods brengt Van Mourik de opvoedzorgen en het hulpzoekgedrag van ouders in kaart. Met behulp van vragenlijsten en interviews vergeleek ze de opvattingen, ervaringen en behoeftes van drie etnische groepen: Antilliaans-Nederlandse ouders, Marokkaans-Nederlandse ouders en Nederlandse ouders.

Uit de resultaten blijkt dat de ouders met een migratie-achtergrond en ouders in een lastige sociale-economische situatie minder snel dan andere ouders problemen bij hun kind herkennen. Als zij wel problemen zien, schrijven zij die vaak toe aan stress of externe factoren. Van Mouriks onderzoek toont aan dat de opvattingen van ouders over opvoedproblemen bepalen hoe relevant zij ondersteuning vinden. Zij constateerde dan ook dat de motivatie om deel te nemen aan opvoedhulp lager is als ouders stress als oorzaak van opvoedproblematiek zien.  

Culturele sensitiviteit 

De promovenda stelde vast dat opvoedinterventie ook in deze gezinnen met migratie-achtergrond effectief is. Wel is het belangrijk dat hulpaanbieders sensitiviteit ontwikkelen voor de sociale en culturele context van ouders en de interventie daarop afstemmen. Zo ontwikkelde Van Mourik de module ‘Omgaan met stress en niet-helpende emoties’ die de bestaande opvoedinterventie Niveau 4 Oudercursus van Triple P aanvult. De module blijkt effectief in het bieden van coping-strategieën voor ouders om met stress om te gaan. 

SAMEN voor betere jeugdhulp 

Van Mourik voerde haar onderzoek uit vanuit de Academische Werkplaats SAMEN. SAMEN is een samenwerkingsverband van de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Hollands Midden, waarin kennis wordt ontwikkeld die de transformatie van de jeugdhulp ondersteunt. In dit netwerk wordt kennis uit onderzoek, beleid, opleidingen, praktijk en gezinnen samengebracht. 

Van Mourik rondde haar onderzoek onlangs af en promoveerde op 12 december. Momenteel werkt ze vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum als onderzoeker binnen het CIKEO-consortium. Dit door ZonMw gefinancierde project heeft als doel om op een flexibele manier orde te brengen in het aanbod voor opvoedsteun. Het consortium zal uiteindelijk kennis opleveren over welke (delen van) opvoedinterventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Van Mouriks opvoedmodule is hier een mooi voorbeeld van.

Meer weten? 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website