Wat zijn de effecten als de zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct wordt gecentraliseerd? Dat heeft Haaglanden Medisch Centrum (HMC) onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat deze patiënten na de centralisatie een kortere doorlooptijd hebben. Daardoor herstellen ze sneller en hebben ze minder uitval.

Christien van der Linden, projectleider van het CASCADE-onderzoek

Voorheen werden patiënten met een herseninfarct zowel behandeld in HMC Bronovo als in HMC Westeinde en HMC Antoniushove, waarvan de Spoedeisende Hulp (SEH) inmiddels is gesloten. Sinds november 2015 is deze zorg gecentraliseerd. Patiënten met een herseninfarct worden naar HMC Westeinde gebracht waar een interventieteam klaar staat dat kan beschikken over de nieuwste scans en een speciale behandelkamer op de SEH. Ook andere specialismen en ondersteunend personeel zijn binnen handbereik. “Het gaat om hoogcomplexe acute specialistische zorg. Internationaal onderzoek toont aan dat de zorg verbetert als deze wordt gecentraliseerd. Een gevleugelde uitspraak bij de behandeling van een herseninfarct is: ‘Time is brain’. Het is belangrijk dat deze patiënten zo snel mogelijk de juiste diagnose en behandeling krijgen. Als snel na binnenkomst op de SEH een speciale behandeling via de slagader wordt gestart, levert dat positieve uitkomsten voor de patiënt op”, zegt Christien van der Linden, klinisch epidemioloog bij HMC en projectleider van het CASCADE-onderzoek.

Sprake van toename

In het CASCADE-onderzoek is de verschuiving in patiëntenstromen en de doorlooptijd onderzocht, zowel van patiënten met een acuut herseninfarct als van patienten met andere neurologische klachten. “De vraag was of er in HMC Bronovo minder patiënten zouden komen met andere neurologische aandoeningen door het verschuiven van specualistische zorg. Dit bleek niet het geval te zijn. We zagen vooral een toename van patiënten met herseninfarcten en -bloedingen die naar HMC Westeinde werden gebracht, zonder het bijeffect van een daling van het aantal mensen met andere neurologische klachten.” De sterke groei van het aantal beroertepatiënten in HMC Westeinde is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat  HMC Westeinde nog meer bekendheid kreeg als specialistisch centrum.

Doorlooptijd flink verkort

Een belangrijk positief effect is dat de doorlooptijd flink verkort is. Waar in het Bronovo geen verschillen werden gevonden, verkortte in HMC Westeinde de doorlooptijd zowel voor patiënten met overige neurologische aandoeningen met gemiddeld 14 minuten als voor patiënten met een acuut herseninfarct met 8 minuten. Inmiddels is in HMC Westeinde bij patiënten met een acuut herseninfarct de doorlooptijd gezakt van gemiddeld 60 naar minder dan 45 minuten.

Hogere werkdruk

De betrokken specialisten en verpleegkundigen van HMC Westeinde ervaren een verhoogde werkdruk na de centralisatie. Zowel het aantal patiënten met een acuut herseninfarct groeide (naar meer dan 75 bezoeken per maand) als het aantal patienten met andere neurologische aandoeningen (tot bijna 400 bezoeken per maand). Ook in HMC Bronovo is de werkdruk hoger geworden door de toename van het aantal patiënten met andere neurologische klachten. Er kunnen ook andere aspecten meespelen bij de ervaren verhoogde werkdruk. “Terwijl het personeel in HMC Westeinde een toename van kunde heeft ervaren door centralisatie, ervaarde het personeel van HMC Bronovo verlies daarvan op het vlak van beroertezorg. Dat wordt opgevangen door het personeel op beide locaties intensiever te laten samenwerken.”

Meerwaarde

Voor Van der Linden is het duidelijk: “Centralisatie van acute beroertezorg moet gewoon gebeuren, het heeft een grote meerwaarde. Patiënten worden misschien niet altijd vlakbij hun huis behandeld, maar ze krijgen wel de beste acute zorg.”

Project Cascade

Meer informatie over het Cascade-project vind je op de projectpagina. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Kwaliteitsinstituut.

In dit artikel en filmpje vind je meer informatie over de effecten van de centralisatie van de zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie juni 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website