Vandaag overhandigden Geri Bonhof van het Topteam Sportinnovator en Sanne Cobussen van de HAN van het Living Lab Lingewaard het magazine ‘Living labs: samen innoveren in sport en bewegen’ aan wethouder Ben van Koningsveld van de gemeente Amersfoort. Het magazine staat barstensvol geleerde lessen, tips en adviezen over hoe je een living lab kunt opstarten. De overhandiging gebeurde tijdens de Kennisdag Sport en Innovatie van de VSG en Sportinnovator, een dag die in het teken stond van inspireren om lokaal aan de slag te gaan met nieuwe aanpakken, concepten en technologieën.

In het magazine is de ontdekkingsreis en oogst van ervaringen en geleerde lessen gebundeld.
De ontdekkingsreis waarin de labs samen met de doelgroep aan de slag gingen, leidde ertoe dat allerlei laagdrempelige beweeginterventies in de Living Labs Sport en Bewegen het licht zagen.
De labs delen hun ervaringen van de afgelopen jaren, ter inspiratie en om te gebruiken als leidraad. Het magazine focust op de vijf belangrijkste lessen met praktische handvatten voor iedereen die werkt aan het opstarten en succesvol uitbouwen van een Living Lab Sport en Bewegen.

‘Ik hoop dat de verhalen in dit magazine over de Living Labs Sport en Bewegen partijen enthousiast hebben gemaakt om zelf aan de slag te gaan. Ik kan het aanraden. Deze living labs zijn namelijk een prachtig voorbeeld van de wijze waarop hogescholen, lokale organisaties en burgers op een succesvolle en effectieve manier samenwerken om meer mensen in beweging te krijgen’, aldus  Geri Bonhof.

Twee jaar geleden gestart

ZonMw en Sportinnovator zijn twee jaar geleden gestart met de Living Labs Sport en Bewegen vanuit de wens om professionals en burgers meer te betrekken bij onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen. De 13 living labs vormen inmiddels samen met 5 living labs vanuit de G5 het netwerk Living Labs Sport en Bewegen. Dit is een zelflerend netwerk dat regelmatig bij elkaar komt om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen. Het netwerk wordt ook ondersteund door ZonMw en Sportinnovator.

De living lab aanpak

Een living lab is een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en is succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, zorgen voor een vliegwieleffect. Uitgangspunt van de living lab-benadering is samen met belangrijke partners innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenken en testen. De partners in een living lab streven een gezamenlijk doel na met vereende krachten en handelen daarbij vanuit het belang van de gebruiker, die een van de partners in het samenwerkingsverband is. Co-creatie met de gebruiker is daarmee een van de belangrijkste elementen in deze aanpak, in combinatie met de real-life setting waarin er wordt geïnnoveerd. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website