Krapte op de arbeidsmarkt in een vergrijzende samenleving en een toenemende flexibilisering. Van werkende mensen wordt steeds meer gevraagd en tot op hogere leeftijd. Het wordt dan ook steeds belangrijker om langer zo gezond mogelijk aan het werk te blijven. Kortom om duurzaam inzetbaar te blijven. Dit besef groeit bij werknemers maar gelukkig ook bij werkgevers.

Twee wandelaars met schaduwen

Steeds meer arbeidsorganisaties willen daarvoor effectieve aanpakken (interventies) inzetten. De publicatie ‘Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid verbetert de praktijk rondom werk en gezondheid’ belicht een aantal van de interventies. In de publicatie kijken we 3 jaar later terug op enkele resultaten van het programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid. Wat is er intussen gebeurd met de ontwikkelde kennis? Hoe worden deze interventies toegepast in de praktijk? En wat is de meerwaarde voor werkgevers èn werknemers?  

In de etalage

De volgende projecten komen aan bod:

  • Zorg aan zet. Een project dat concrete instrumenten heeft ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg te versterken. Marly Simons (De Zorggroep) en Ina van Haeff (Zorg aan Zet) lichten toe wat dit oplevert in de praktijk.
  • PerfectFit. In dit project stond een aanpak centraal, die het gezonde gedrag van mensen met een zwaar beroep kan helpen verbeteren. Tessa Kouwenhoven (Erasmus MC) en Phillip Blom (Scania) vertellen hoe dit wordt opgepakt binnen het vrachtwagenbedrijf Scania.
  • Richtlijn Psychische problemen (NVAB). Deze herziene richtlijn geeft bedrijfsartsen duidelijke handvatten om mensen met psychische problemen beter te helpen. Evelien Brouwers (Tranzo) vertelt dat juist ook kijken naar wat er wèl goed gaat en het grote belang van communicatie met de werknemer, een plek hebben gekregen in deze herziene richtlijn.
  • Werk als waarde. Dit project heeft een instrument opgeleverd dat organisaties kunnen gebruiken om de duurzame inzetbaarheid van mensen in kaart te brengen èn er met hen het gesprek over aan te gaan. In het mediatorartikel vertellen Dick Freriks (Ascender) en Hans Trommel (HumanTotalCare) over hun ervaringen met het instrument in de praktijk.

Programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ZonMw in 2009 de opdracht gegeven om met behulp van praktijkgericht onderzoek de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. In het programma is de effectiviteit getoetst van verschillende interventies. Deze interventies richten zich op tal van terreinen, zoals psychische problemen, fysieke klachten en mantelzorg. Verbindende factor is dat alle interventies zich richten op de werkomgeving. Om deze verbinding ook echt handen en voeten te geven, waren arbeidsorganisaties ook actief betrokken in de uitvoering van de (onderzoeks)projecten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website