Tot 12 april 14.00 uur konden lokale sport- en beweegaanbieders een Sportimpuls subsidieaanvraag indienen. ZonMw ontving 177 subsidieaanvragen voor de Sportimpuls 2016, 89 voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 24 voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

De eerste indruk is dat er binnen de reguliere Sportimpuls relatief veel aanvragen zijn ingediend voor de doelgroepen ouderen en volwassenen.
Het beschikbare budget voor de reguliere Sportimpuls is 2 miljoen euro. Voor Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten is 4,7 miljoen beschikbaar en voor Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 1,9 miljoen euro.

Aangescherpte criteria

Dit jaar moeten de aanvragers meer aandacht besteden aan financiële borging en co-financiering. Bij Jeugd in lage inkomensbuurten moet meer worden aangesloten bij het gemeentelijk armoedebeleid. En ouderbetrokkenheid moet beter zijn uitgewerkt.

Beoordeling

De komende maanden gaan de in totaal 290 Sportimpuls-subsidieaanvragen een zorgvuldig beoordelingstraject in. Na een controle op ontvankelijkheid worden alle projecten beoordeeld op relevantie voor de Sportimpuls en de kwaliteit van de subsidieaanvraag. Dit wordt gedaan door minimaal twee onafhankelijke referenten waarvan er altijd één afkomstig is uit de sportwereld. De andere referent beschikt over specifieke expertise over de doelgroep, het domein of het thema van de subsidieaanvraag. Op consensusvergaderingen worden de beoordelingen per project besproken en omgezet in een adviesoordeel aan de Sportimpuls commissie.

Begin september kunnen de aanvragers de besluitbrief van ZonMw verwachten.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website