Voor de route 'Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling' van de Nationale Wetenschapsagenda is een digitiale raadpleging. Mensen uit het zorgveld kunnen via deze enquête de reeds bestaande ideeën in de route aanvullen. Sluitingstermijn: 1 mei.

Binnen de route zijn 3 subthema's uitgewerkt: preventie, behandeling en gezondheidsonderzoek. In de digitale raadpleging ligt de nadruk op vernieuwende ideeën en het leggen van vernieuwende verbindingen.

Alle reacties die geen aanvulling zijn op de bovengenoemde uitwerkingen, bestaand of lopend onderzoek betreffen of over al bestaande samenwerkingen gaan worden niet in de verdere uitwerking meegenomen.

Routeworkshop

Na de digitale raadpleging volgt een routeworkshop op woensdag 18 mei in de Reehorst in Ede. Hiervoor krijgen 200 mensen een uitnodiging. Eindresultaat is een uitwerking met de meest kansrijke innovatierichtingen op de 3 thema’s.

Trekkers

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMw trekken gezamenlijk de route ‘Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling’.

Meer informatie

ZonMw en de NFU hebben aan hun relaties een e-mail verzonden. Het is mogelijk dat zij de e-mail tweemaal ontvangen. ZonMw en de NFU gebruiken ieder hun eigen e-mailbestand. Vanwege de privacywetgeving zijn de lijsten niet met elkaar vergeleken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website