Per 1 januari 2017 starten Arian Steenbruggen, Dirk-Jan den Boer en Christa Hooijer als directeuren van respectievelijk het domein ENW (Exacte en Natuurwetenschappen), het domein SGW (Sociale en Geesteswetenschappen) en de Institutenorganisatie van het nieuwe NWO. De beoogd directeur domein TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen) wordt eind juni bekend gemaakt.

De nieuwe directeuren van buiten de organisatie treden per 1 oktober 2016 in dienst en worden betrokken bij de verdere vormgeving van de transitie en inrichting van de nieuwe organisatie.

Nieuw NWO

NWO verandert op dit moment ingrijpend. Bestuurlijk en als organisatie wordt ze overzichtelijker en samenhangender. Daardoor wordt ze beter toegerust om haar kerntaken, financiering en vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het beheer van acht nationale onderzoeksinstituten, ook in de toekomst optimaal uit te voeren. De huidige negen gebieden waaruit NWO nu bestaat, worden per 1 januari 2017 geclusterd tot vier domeinen; het aantal besturen van NWO wordt kleiner.

Raad van Bestuur

Aan de top komt een nieuwe Raad van Bestuur, die zal bestaan uit de voorzitter, een lid voor bedrijfsvoering en financiën en vier wetenschappelijk leden, die tevens voorzitter worden van de domeinbesturen. Op 3 juni 2016 werd bekend gemaakt dat Stan Gielen vanaf 1 januari 2017 benoemd is tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Positie ZonMw

Het voornemen is dat ZonMw in zijn geheel opgaat in het vierde NWO-domein Zorgonderzoek en Medische wetenschappen. Voorwaarde is dat beide organisaties in de komende transitieperiode met succes naar de nieuwe situatie toegroeien. Verder is van belang dat ZonMw zich naar het veld toe kan blijven profileren onder de naam ZonMw.  Het moment van besluitvorming van de daadwerkelijke inbedding van Zon in NWO zal nader worden bepaald maar vindt uiterlijk aan het eind van de transitieperiode, die voorzien is per 1 januari 2019, plaats.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website