Dementienetwerken of -ketens bestaan vaak uit zeer veel partijen. Lang niet altijd vindt men elkaar, spreekt men dezelfde taal of is er sprake van een gedeelde visie. Om de samenwerking te verbeteren, heeft het Trimbos-instituut samen met Vilans, Hogeschool Rotterdam en Stichting Transmurale Zorg de digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken ontwikkeld.

Aan de hand van de digitale zelfevaluatietool kunnen dementienetwerken evalueren hoe ze ervoor staan op 7 zachte factoren van samenwerking:

  1. laagdrempelige samenwerking
  2. toegevoegde waarde ervaren
  3. rolduidelijkheid
  4. prioriteit geven aan netwerkbelang
  5. competenties netwerkregisseur
  6. gemeenschappelijke uitgangspunten
  7. transparantie en openheid van het netwerk

Kosteloos beschikbaar

De tool is kosteloos online beschikbaar. De tool kan ingevuld worden met of zonder inlogcode. Voordeel van de inlogcode is dat antwoorden van verschillende netwerkpartners gebundeld worden in de resultatenpagina. Dit maakt inzichtelijker op welke factoren meningen van verschillende netwerkpartners over de samenwerking uiteenlopen.

Digitale publicatie

Meer informatie over de achtergrond en het gebruik van de digitale zelfevaluatietool vindt u in de digitale publicatie ‘Onderzoek naar zachte factoren van samenwerking in de eerstelijnszorg’. Naast de zelfevaluatietool staan er in de digitale publicatie nog 5 andere instrumenten om samenwerking te toetsen en te verbeteren.

Op één lijn

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Op één lijn, dat naast dit onderzoek nog 5 andere onderzoeksprojecten naar de zachte factoren van samenwerking in de eerstelijnszorg heeft gefinancierd. Het programma Op één lijn richt zich op samenwerking en organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg. Voor meer inhoudelijke informatie over dementieonderzoek kunt u terecht bij het ZonMw-programma Memorabel.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website