Doe mee aan de digitale enquête over Sport en Bewegen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en geef uw mening over prioriteiten voor onderzoek. Het invullen neemt slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Tot 11 mei a.s. kunt u de enquête invullen.

Neem deel aan enquête

ZonMw en NWO hebben de route sport en bewegen aangemeld bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en trekken deze route. Met behulp van diverse uitgewerkte routes stelt de NWA stuurgroep een meerjarige investeringsagenda voor het wetenschappelijk onderzoek op. Samen met Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en SIA hebben NWO en ZonMw het initiatief genomen de Kennisagenda Sport en Bewegen te concretiseren en prioriteren voor de NWA route sport en bewegen. De uitkomsten van de enquête worden medio mei voorgelegd aan een groep van experts. Hiermee zullen geraadpleegde prioriteiten verder kunnen concretiseren. Het verslag van de route wordt eind mei aangeboden aan de NWA stuurgroep en aan het Topteam Sport.

Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen

Grote lijnen voor onderzoek naar sport en bewegen worden gesteld en toegelicht in de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen. Deze ambitieuze agenda is 25 april aangeboden aan het Topteam Sport. De Kennisagenda is door een uitgebreid consultatief proces met het veld tot stand gekomen. Het draagvlak onder wetenschappers, sporters en sportbonden, bedrijven en (lokale) overheden is stevig. Het document biedt een wenkend perspectief op de kennisontwikkeling voor de komende twaalf jaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website