De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMw trekken gezamenlijk de route ‘gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Graag willen we zo veel mogelijk mensen uit het zorgveld uitnodigen om aan de uitwerking van de route bij te dragen.

Dat kan via een digitale raadpleging, die plaatsvindt van 25 april tot en met 1 mei. Hierover hebben wij, ZonMw en de NFU aan onze relaties een e-mail verzonden. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u wel deelnemen aan de raadpleging, stuur dan een e-mail naar nwa-route3@zonmw.nl.

Op zoek naar innovaties

Een Britse neonatoloog wist dat de Formule 1-sector serieus omgaat met de gezondheid van hun coureurs. Hij legde contact met McLaren en kreeg het voor elkaar dat hun monitoringsysteem geïmplementeerd werd op zijn afdeling. Met als resultaat: 30 procent minder sterfte van neonaten.
We zijn op zoek naar dit soort innovaties. De wetenschapsagenda focust louter op vernieuwing en wil ongebruikelijke allianties smeden. Denkbare verbindingen zijn die tussen

  1. disciplines,
  2. fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek,
  3. vragen van theoretische, normatieve en ontwerpende aard,
  4. wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven.  

Onze vragen

Als u ons op het spoor wil zetten van innovatierichtingen die u kansrijk acht, kunt u dat tijdens de raadpleging eind april doen door een format in te vullen met onder meer de volgende vragen: 

  • over welk complex vraagstuk gaat uw aanvulling?
  • waar liggen kansrijke verbindingen en samenwerkingen die hier een antwoord op geven?
  • wat is het vernieuwende hieraan?
  • welke wetenschappelijke, maatschappelijke en/of economische winst brengt uw aanvulling binnen handbereik?
  • (hoe) sluit uw voorstel aan op de kracht van de wetenschap in Nederland?

Drie themagroepen werken momenteel de routethema’s preventie, behandeling en gezondheidszorgonderzoek uit. Het resultaat daarvan kunt u in de digitale raadpleging aanvullen. Als u dit alvast wil voorbereiden, kunt u dat doen aan de hand van deze vragen. 

Routeworkshop

Na de digitale raadpleging volgt er een routeworkshop op woensdag 18 mei in de Reehorst in Ede. Daarvoor nodigen wij 200 mensen uit. Eindresultaat is een uitwerking met de meest kansrijke innovatierichtingen op de 3 thema’s van deze route.  

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website